Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Aanzet tot een theorie voorbij de maatschappij

Schinkel, W.

Klement, 2007

Denken in een tijd van sociale hypochondrie
De gedroomde samenleving

De gedroomde samenleving

Schinkel, W.

Klement, 2008

Imagined Societies: A Critique of Immigrant Integration in Western Europe

Schinkel, W.

Camebridge University Press, 2017 

 

Globalization and the State

Schinkel, W. (ed.)

Palgrave Macmillan, 2009

Globalization and the state
Aspects of Violence

Aspects of Violence: A Critical Theory

Schinkel, W.

Palgrave Macmillan, 2010

 

In Media Res

In Medias Res. Peter Sloterdijk’s Spherological Poetics of Being

Schinkel, W.

& Noordegraaf-Eelens (eds.)

Amsterdam University Press, 2011

 

Het geheugenverlies van Rotterdam

Het geheugenverlies van Rotterdam. Essay 14 mei

Schinkel, W.

Stichting Herdenking 14 mei 1940, 2012 

De nieuwe democratie 

Naar andere vormen van politiek

Schinkel, W.

De Bezige Bij, 2012

 

De nieuwe democratie
The Language of Inclusion and Exclusion in Immigration and Integration

The Language of Inclusion and Exclusion in Immigration and Integration

Schrover, M. & Schinkel, W. (eds.)

Routledge, 2014

 

Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven

Over nut en nadeel van de sociologie voor het leven

Schinkel, W.

Boom, 2014

 

De leegte van westerse waarden

Schinkel, W.

VUB Press, 2016